Dallimi kryesor midis kodit ZIP dhe kodit postar është se kodi postar është një sistem për caktimin e kodeve të ndryshme në vendet gjeografike për të bërë më të lehtë renditjen e postave, ndërsa Kodi ZIP është një sistem i kodit postar në SH.B.A. dhe Filipine.

Megjithëse ardhja e SMS dhe e-mail ka ndikuar negativisht në biznesin e postave fizike, ato ende përbëjnë një pjesë të madhe të mesazheve dhe letrave të dërguara dhe të marra në të gjithë botën. Në fakt, posta elektronike kurrë nuk mund të zëvendësojë një letër zyrtare e cila ka shenjtërinë dhe rëndësinë e saj. Pothuajse të gjitha komunikimet zyrtare dhe qeveritare janë në formën e postave fizike; kompanitë gjithashtu preferojnë të dërgojnë dhe marrin postë zyrtare.

PËRMBAJTJA

1. Pasqyrë dhe Diferenca kryesore
2. Whatfarë është Kodi ZIP
3. isfarë është Kodi Postar
4. Krahasimi anësor - Kodi ZIP vs Kodi Postar në formën Tabelore
5. Përmbledhje

Farë është Kodi Postar?

Vëllimi në rritje i postave kërkonte përdorimin e një kodi postar që mund të bënte klasifikimin e shkronjave më të shpejtë dhe më të thjeshtë. BRSS ishte vendi i parë që prezantoi kodet postare. Gradualisht, çdo vend i botës u drejtohej këtyre kodeve në varësi të kushteve të tij gjeografike. Në disa vende, kodet postare janë thjesht seri me karakter numerik, ndërsa në të tjera, ato përmbajnë si karaktere alfa dhe numerike.

Për më tepër, është interesante të dini se kodi postar në Indi njihet si kod PIN dhe qëndron për Indeksin Postar Numrin. Ajo u prezantua në 1972. Për më tepër, ajo përbëhet nga një kod 6 shifror që zbulon vendndodhjen e saktë të adresës postare.

Diferenca kryesore - Kodi ZIP vs Kodi Postar

Kodet postare zakonisht caktohen në vendet gjeografike; ato u caktohen gjithashtu klientëve ose subjekteve afariste që marrin një pjesë të madhe të postave siç janë institucionet qeveritare dhe korporatat e mëdha.

Isfarë është kodi ZIP?

Kodi ZIP është një sistem i kodeve postare që përdoret gjerësisht në SH.B.A. dhe në Filipine. Kodi ZIP, pasi përdoret në SH.B.A., shpesh shndërrohet në një barkod (Postnet) që shtypet në zarf. Ky barkod bën më të lehtë për makinat elektronike të klasifikimit që të veçojnë shpejt shkronjën sipas vendeve gjeografike. ZIP është një akronim që qëndron në Planin Zonal të Përmirësimit. Kjo u prezantua për të bërë postimin më të shpejtë, më të thjeshtë dhe më efikas.

Dallimi midis Kodit ZIP dhe Kodit Postar

Kodi ZIP i mëparshëm përmbante 5 shkronja numerike. Sidoqoftë, në 1980, u fut një sistem më i gjerë i quajtur ZIP + 4. Kjo përmbante edhe 4 shkronja numerike shtesë. Për më tepër, ZIP + 4 e bëri më të lehtë renditjen duke dhënë identifikimin më të saktë të vendndodhjes.

Cili është ndryshimi midis Kodit ZIP dhe Kodit Postar?

Kodi postar është një sistem i caktimit të kodeve të ndryshme në vendet gjeografike për të bërë më të lehtë renditjen e postës. Vende të ndryshme përdorin kode të ndryshme postare. Sidoqoftë, kodi ZIP është një sistem i kodit postar në SH.B.A. dhe Filipine. Ky është ndryshimi kryesor midis kodit postar dhe kodit postar. Për më tepër, kodi postar njihet si kodi PIN në Indi.

Dallimi midis kodit postar dhe kodit postar është si më poshtë:

Dallimi midis Kodit ZIP vs Kodit Postar - Forma Tabelare

Përmbledhje - Kodi ZIP vs Kodi Postar

Kodi postar është një sistem i caktimit të kodeve të ndryshme në vendet gjeografike për të bërë më të lehtë renditjen e postës. Sidoqoftë, kodi ZIP është një sistem i kodit postar në SH.B.A. dhe Filipine. Ky është ndryshimi kryesor midis kodit ZIP dhe kodit postar.

Mirësjellje e imazhit:

1. "Kodi postar 2 shifror Australia" Nga GfK GeoMarketing - GfK GeoMarketing (CC0) përmes Commons Wikimedia
2. "Zonat e Kodit ZIP" Nga Denelson83 - Punë personale, bazuar në Imazhin: ZIP_code_zones.png (Domain Publik) përmes Commons Wikimedia