Internet vs Libra

Interneti dhe librat janë dy terma shumë të krahasueshëm pasi që të dy ofrojnë informacion të vlefshëm, por shumë ndryshojnë kur krahasojmë kohën e marrë për të dhënë informacionin nga të dy. Para se të na ishte në dispozicion interneti, librat ishin i vetmi burim të cilit iu drejtuam për ndonjë informacion të mëtejshëm, ne ishim grumbulluar në bibliotekë dhe kërkuam për librin që përmbante informacione përkatëse. Tani është diçka e kaluar të shkosh në bibliotekë pasi e gjithë biblioteka tani është në këshilla të gishtave në formën e internetit. Dikush mrekullohet me sasinë e informacionit dhe shpejtësinë me të cilën mund të merrni informacione për ndonjë gjë. Edhe interneti edhe librat janë dy burime shumë të ndryshme, por gjenerata e hershme akoma preferon të lexojë libra dhe u pëlqen t'i mbledhë ato si suvenir.

internet

Interneti ndryshoi mënyrën se si ne i shikuam librat, pasi siguronte gjithçka nga historia në letërsi, arsimi në argëtim të gjitha me një klik. Interneti tani konsiderohet si mjeti më i fuqishëm i informacionit që është i disponueshëm për njerëzimin dhe ky mjet ka ende një potencial të jashtëzakonshëm dhe po rritet i madh me çdo ditë që kalon. Interneti u sigurohet shfletuesve përmes serverëve që ndodhen në të gjithë botën dhe dikush mund të shkojë në cilindo uebfaqe sipas dëshirës së tij për të gjetur informacionin përkatës. Interneti ka revolucionarizuar çdo fushë të botës dhe ne nuk mund të mendojmë për botën pa internet.

Librat

Librat kanë qenë atje që nga kohërat e lashta dhe para se letra të ishte në dispozicion të studiuesve ata përdorin gurë, gjethe dhe rroba për të hedhur poshtë gjetjet e tyre për brezat e ardhshëm. Por kur u shpik letrat, librat u bënë një burim i njohur informacioni dhe argëtimi. Librat u përdorën më parë vetëm për arsim, por kur u shpik letra u shkruan libra për të gjithë dhe për çdo qëllim. Librat u lexuan për të studiuar një temë për argëtim ose për të ditur për historinë. Librat u lexuan nga fëmijët për fabulat dhe të rriturit si romane dhe letërsi. Librat u vunë në dispozicion të lexuesve nga botuesit duke i shtypur ato në shtyp.

Diferenca midis Internetit dhe Librave • Interneti është i shpejtë dhe i lehtë për t’u përdorur në gjetjen e informacionit në lidhje me një temë të veçantë sesa librat. • Interneti është një medium elektronik i informacionit dhe argëtimit por librat janë formë fizike e burimit të informacionit. • Librat lexohen për një studim më të hollësishëm dhe interneti përdoret për një pamje të përgjithshme të temës. • Interneti siguroi lexim, përvojë të shëndoshë dhe vizuale për surferin, por librat ofrojnë vetëm përvojën vizuale. • Interneti është interaktiv dhe ai mund të bëhet pjesë e veprimit që po ndodh në ekran, por librat nuk mund ta japin këtë. • Interneti ka depërtim shumë më të madh në shtëpi në krahasim me librat. • Interneti është shumë më i lirë se librat. • Interneti ka disa efekte shumë të këqija tek fëmijët për shkak të ekspozimit ndaj seksit dhe dhunës por librat janë miq të sigurt dhe të mirë të fëmijëve.